Shop

350.00

गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ न्यायवैद्यक शास्‍त्र – मराठी

गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ – न्यायवैद्यक शास्त्र– डॉ. वसुधा आपटे

आता अनेक चित्रपट व टि.व्ही. सिरीयल्स मुळे फोरेन्सिक सायन्स (न्यायवैद्यक शास्त्र) ही संकल्पना अनेकांना परिचीत आहे. एखादा गुन्हा घडल्यानंतर त्या गुन्ह्याचा फोरेन्सिक रिपोर्ट  गुन्हेगाराला पकडून देण्यास व त्याला कोर्टात योग्य ती शिक्षा देण्यास महत्वाची भूमिका बजावतो. न्यायवैद्यक शास्त्र ह्याबाबत सामान्य माणसांना जरी प्रचंड उत्सुकता असली तरी त्यातील फारच थोडी माहिती असते. डॉ. वसुधा आपटे ह्या न्यायवैद्यक शास्त्रातील प्राध्यापिका व तज्ज्ञ आहेत. अनेक किचकट व अवघड वाटणार्‍या प्रकरणांमध्ये त्यांनी न्यायालयास मदत केली आहे. 

Continue reading....
, ,

Know The Author

"Dr. Vasudha Apte is the former head of the department of 'Forensic Medicine and Toxicology' of the Nair Hospital and the Topiwala Medical College in Mumbai. Having done her M.B.B.S. and then M.D., Dr. Apte chose Forensic Medicine as her field of work and in order to enhance her knowledge in the field, graduated in law. In Maharashtra, Dr. Vasudha Apte is the only lady Forensic expert with such a profound and extensive experience. Also, she was the only woman member of the panel of Deputy Coroners of Mumbai. "