Lotus Publications Pvt. Ltd.

701, Link Apartment, Old Khar, Khari Village, Khar (W), Mumbai – 400052
Contact No.- 022 2605 7051 / 52 / 53
Kalpana Naik
Rahul Javle
Govind Jadhav

लोटस पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड

७०१, लिंक अपार्टमेंट, ओल्ड खार,
खारी व्हिलेज, खार (प.), मुंबई – ४०००५२
दूरध्वनी – ०२२ २६०५ ७०५१ / ५२ / ५३
कल्पना नाईक
राहुल जावळे
गोविंद जाधव
ई-मेल – [email protected]

Get In Touch